این نیز بگذرد...

یادداشت ها و خاطرات پراکنده یک پزشک

ازانقلاب ترافیکش ماند از آزادی میدانش، از استقلال هتلش و از جمهوری خیابانش

  این شعارامروز در مرکز بورد انجمن اسلامی دانشکده پزشکی تهران بود. امروز دانشکده پزشکی دانشگاه تهران منظره جالبی داشت. انجمن اسلامی چند ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 68 بازدید
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
3 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
3 پست
مهر 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
بهمن 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
2 پست
پکس
1 پست
تحریم
2 پست
شهر_سالم
2 پست
فمنیسم
1 پست
خشونت
1 پست
ملاصدرا
1 پست
سهروردی
1 پست
میرداماد
1 پست
شعار
1 پست
جنبش_سبز
1 پست
شکنجه
1 پست
لذت
1 پست
بچه_داری
1 پست
رادیو
1 پست
روحانی
1 پست
پزشکی
1 پست
مطبقه
1 پست
دروغ
1 پست
اعتراض
1 پست
انتخابات
1 پست
پلیس
1 پست
طب_سنتی
1 پست
عطر
1 پست
سال_نو
1 پست
مسیر
1 پست
مقصد
1 پست
مرگ
1 پست
خودکشی
1 پست
سرطان
1 پست
روزه
1 پست
شیشه
1 پست
فاصله
1 پست